مــــرصــــد؛ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ

Sky 0

آسمان هفتم؛ نتیجه اهتمام به تبری

آسید علی گلپایگانی فرزند مرحوم آسید جمال گلپایگانی نقل می کرد: بعد از رحلت مرحوم والد شبی ایشان را در خواب دیدم و می دانستم که از دنیا رفته اند. انگشت ایشان را گرفتم تا به سوالات من جواب بدهند. به من گفتند: میدانم می خواهی سوالاتی بپرسی که من نمی توانم جواب بدهم. عرض کردم: نه، می خواهم بپرسم: بعد از وفات حال شما چطور است؟ فرمودند: بسیار خوب است. پرسیدم: جای شما کجاست: فرمودند: ما چهار نفریم که در آسمان هفتم هستیم و یکی از آنها محقق ثانی کرکی است. گفتم آیا شیخ مرتضی انصاری را هم می بینید؟ مرحوم والد فرمود: شیخ در آسمان اول است و دسترسی به ایشان بسیار آسان است. آسید علی گلپایگانی می گفت: برای من سوال شد که چه خصوصیت مشترکی بین محقق کرکی و مرحوم والد آسید جمال بود. بعد از...